Kalendár školení
Pozrite si zoznam dostupných školení

Čo je Covid-19?

COVID – 19 je respiračné ochorenie spôsobené koronavírusom SARS-CoV-2

Inkubačný čas: 2 až 14 dní (môže byť však aj dlhší), najčastejší nástup ochorenia je po 5 – 6 dní po styku s koronavírusom.

Príznaky ochorenia:

 • horúčka nad 38°C
 • kašeľ
 • sťažené dýchanie
 • bolesť svalov
 • bolesť hlavy
 • únava, malátnosť
 • strata čuchu a chuti

Spôsob šírenia nákazy: vírus je vysoko nákazlivý a je medzi ľuďmi šírený ako kvapôčková infekcia – priamym kontaktom (príp. až do vzdialenosti 2 m kašľom a kýchaním). Možnosť prenosu nákazy je taktiež prostredníctvom kontaminovaných povrchov (napr. prostredníctvom kľučiek dverí, zábradlí, spoločne používaných predmetov a pod.).

Liečba: toho času nie je špecifický liek proti koronavírusu COVID-l9. Liečba je iba symptomatická – liečenie príznakov ochorenia.

Prevencia: vakcína zatiaľ nie je vyvinutá, ale už je vo fáze konečného testovania.

V súčasnosti je jedinou prevenciou dodržiavanie protiepidemických opatrení na zabránenie šíreniu ochorenia:

 • Nosiť rúško.
 • Umývať si ruky mydlom a vodou. Používať dezinfekčné prípravky.
 • Nedotýkať sa neumytými rukami tváre – očí, nosa, úst.
 • Zakrývať si nos a ústa pri kašľaní a kýchaní jednorazovou papierovou vreckovkou a následne ju zahodiť do koša.
 • Pravidelná dezinfekcia povrchov, pracovných plôch a pomôcok v domácnosti i na pracovisku.
 • Dodržiavať odstup minimálne 2m od ostatných osôb, pokiaľ je to možné. Inak používajte rúško.