Kalendár školení
Pozrite si zoznam dostupných školení

BOZP

Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru od 1. novembra 2022

Novelou Zákonníka práce zákonom č. 350/2022 Z. z. sa s účinnosťou od 1. novembra 2022 menia pravidlá týkajúce sa zamestnávania […]

Čítajte viac...

Náležitosti pracovnej zmluvy a informovanie o pracovných podmienkach od 1. novembra 2022

Novelou Zákonníka práce zákonom č. 350/2022 Z. z. sa s účinnosťou od 1. novembra 2022 menia pravidlá upravujúce povinné a […]

Čítajte viac...

Zmena vo vydávaní preukazov a osvedčení od 1. apríla 2021

Dňa 01. 04. 2021 nadobudne účinnosť zákon č. 73/2021, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 125/2006 Z. z. o […]

Čítajte viac...

Príručka BOZP pre živnostníkov

Národný inšpektorát práce, Slovenský živnostenský zväz a Slovak Business Agency pripravili vo vzájomnej spolupráci príručku BOZP u  živnostníka, ktorej cieľom […]

Čítajte viac...

BOZP | Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (ďalej len BOZP) je neoddeliteľnou súčasťou pracovného procesu vo všetkých odvetviach činností výrobnej a […]

Čítajte viac...

Bezpečnosť technických zariadení

Národný inšpektorát práce a spoločnosť TÜV SÜD Slovakia s.r.o. pripravili vo vzájomnej spolupráci príručku Bezpečnosť technických zariadení zameranú na povinnosti […]

Čítajte viac...

Horúčavy na pracovisku

Každý rok počas horúčav dochádza na pracoviskách k viacerým prípadom nevoľnosti, alebo ochorení súvisiacich so zvýšenými teplotami. Predchádzaniu týchto prípadov je […]

Čítajte viac...

Vyhradené technické zariadenia na železnici

Vybrané technické zariadenia na železnici budú považované za vyhradené technické zariadenia a budú spadať pod dozor orgánov inšpekcie práce Dňa […]

Čítajte viac...