Kalendár školení
Pozrite si zoznam dostupných školení

OPP

OPP | Ochrana pred požiarmi

Povinnosti právnických osôb a fyzických osôb-podnikateľov na úseku ochrany pred požiarmi sú obsiahnuté v zákone NR SR č. 314/2001 Z. […]

Čítajte viac...