Covid-19
Pozrite si aktuality a opatrenia

Základný kurz

Cieľom kurzu viazačov bremien je oboznámenie sa s aktuálnymi poznatkami súvisiacimi s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri činnosti viazačov bremien. prevádzkou a obsluhou zdvíhacieho zariadenia týkajúce sa výkonu činnosti viazačov bremien, viazanie, zavesovanie a uchopenie bremien vrátane zásad komunikácie s obsluhou zdvíhacieho zariadenia.

Podmienky k prihláseniu sa na kurz:

  1. ukončená základná školská dochádzka
  2. vek nad 18 rokov
  3. zdravotná spôsobilosť v zmysle zákona č. 355/2007 Z. z.

Absolventi po úspešnom ukončení kurzu získajú preukaz viazača bremien.

Dokumenty 

Prihlášku a lekársky posudok (nie starší ako 6 mesiacov) si vytlačte a prineste riadne vyplnené, podpísané a potvrdené, a to najneskôr v deň zahájenia kurzu.

Miesto konania

Dubnica nad Váhom

x

Registrácia: Základný kurz

    Vaše údaje

    Fakturačné údaje