Kalendár školení
Pozrite si zoznam dostupných školení

Ochrana osobných údajov a GDPR

GDPR alebo tiež Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, je záväzný a na území Slovenskej republiky priamo aplikovateľný právny akt Európskej únie vzťahujúci sa na oblasť ochrany osobných údajov.

V rámci komplexných služieb ochrany osobných údajov Vám ponúkame nasledovné služby:

 • komplexné právne poradenstvo v oblasti ochrany osobných údajov
 • komplexnú analýzu stavu ochrany osobných údajov v internetovom prostredí
 • komplexnú analýzu stavu ochrany osobných údajov v zmluvných vzťahoch
  právny audit existujúcej dokumentácie v oblasti ochrany osobných údajov
 • vypracovanie dokumentácie v oblasti ochrany osobných údajov
  právne zastúpenie v konaní pred Úradom na ochranu osobných údajov a ďalším štátnymi inštitúciami
 • poskytovanie funkcie zodpovednej osoby
 • právne zastúpenie v súdnych konaniach
 • a ďalšie služby

 

Kontaktujte nás


  Vaše súkromie je pre nás dôležité! Informácie, ktoré poskytnete budú spracované v súlade so zásadami ochrany osobných údajov.