Covid-19
Pozrite si aktuality a opatrenia

Softvér BTS

Naši zákazníci majú možnosť využiť efektívny spôsob na spravovanie komplexnej oblastí BOZP a to prostredníctvom softvéru vytvoreného presne na tieto účely.

S nami už nemusíte myslieť na všetky termíny opakovaných školení, revízií, či končiacu platnosť preukazov.

V ponuke sú tri moduly a to:

Systém za Vás sleduje jednotlivé termíny školení, revízií (odborných prehliadok a skúšok) a vždy Vás na ich blížiacu exspiráciu upozorní.

Modul Zamestnanci:

Modul Zamestnanci je určený na evidenciu zamestnancov spoločnosti a najmä na sledovanie k nim priradených termínov školení, lekárskych prehliadok a iných periodických povinností. Obsahuje zoznam predefinovaných legislatívnych termínov z oblasti BOZP a ochrany pred požiarmi, ktorý je neustále aktualizovaný.

Modul tiež umožňuje vytvárať rôzne prehľady o nesplnených, absolvovaných, alebo blížiacich sa školeniach, lekárskych prehliadkach a iných termínoch.

Medzi základné črty modulu patria:

 • Možnosť importovať zoznam zamestnancov z Excelu
 • Množstvo dostupných evidenčných údajov
 • Hromadné akcie pri práci so zamestnancami
 • Definovanie vlastných filtrov/číselníkov a údajových polí
 • Priraďovanie termínov zamestnancov individuálne, hromadne, alebo na základe priradenej profesie
 • Vytváranie a sledovanie vlastných termínov
 • Upozorňovanie na blížiace sa termíny v predstihu
 • Elektronické prezenčné listiny

Modul Úrazy:

Na základe vložených údajov modul umožňuje generovanie výstupov ako Kniha úrazov, Oznámenie poistnej udalosti, Záznam o registrovanom pracovnom úraze, Kniha nebezpečných udalostí a iné.

Veľkým prínosom je automatické vytvorenie Oznámenia poistnej udalosti pri vyplnení registrovaného pracovného úrazu. Samozrejmosťou je filtrovanie zamestnancov podľa rôznych nadefinovaných položiek.

 • Medzi základné črty modulu patria:
 • Automatické načítanie údajov o zamestnancoch a o firme (len v spolupráci s modulom Zamestnanci)
 • Možnosť zaevidovať úraz aj pre dodávateľského zamestnanca
 • Preddefinované číselníky pre uľahčenie evidencie
 • Široké možnosti filtrovania záznamov
 • Tvorba prehľadných štatistík