Kalendár školení
Pozrite si zoznam dostupných školení

Cenník

ODBORNÉ ŠKOLENIA  BOZP a OPPCena bez DPHCena s DPH
Bezpečnosť pri práci (BOZP) – vstupné a opakované školenie20,0024,00
Ochrana pred požiarmi (OPP) – vstupné a opakované školenie20,0024,00
Školenie vodičov sk. C,D,… nad 3,5 t20,0024,00
Školenie pre prácu vo výškach25,0030,00
Akreditovaný kurz prvej pomoci30,0036,00
Školenie na prácu s diizokyanátmi (základná odborná príprava)15,0018,00
Školenie na prácu s diizokyanátmi (stredne pokročila odborná príprava)20,0024,00
Školenie na prácu s diizokyanátmi (pokročila odborná príprava)25,0030,00
ELEKTROTECHNIKCena bez DPHCena s DPH
Elektrotechnik §2170,0084,00
Elektrotechnik §2295,00114,00
Elektrotechnik §23130,00156,00
Elektrotechnik – opakované školenie30,0036,00
Elektrotechnik – AOP60,0072,00
rozšírenie o E130,0036,00
rozšírenie o B objekty30,0036,00
OBSLUHA  MOTOROVÝCH  VOZÍKOV Cena bez DPHCena s DPH
Obsluha vodičov motor. vozíkov – zákl.kurz – volantové – sk. I.,II.100,00120,00
Školenie vodičov motor. vozíkov – zákl.kurz – elektr. sk. I.70,0084,00
Školenie vodičov motorových vozíkov – AOP30,0036,00
Školenie vodičov motorových vozíkov – opakované školenie30,0036,00
Rozšírenie z elektr. na volantové riadenie, resp. iná skupina35,0042,00
OBSLUHA ZDVÍHACÍCH ZARIADENÍ  Cena bez DPHCena s DPH
Žeriavy a zdvíhadlá skupiny Aa – (nad 1 000kg, nad 5 000kg ručne) zákl.kurz60,0072,00
Žeriavy a zdvíhadlá skupiny Aa – (nad 1 000kg, nad 5 000kg ručne) opak.kurz30,0036,00
VTZZ – zdvíhacie čelo Bd460,0072,00
VTZZ – Bd3 – zariadenie, ktoré je určené len na zdvíhanie vozidla50,0060,00
Zdvíhacie zariadenia – skupiny  Ba,b,c,d,e,g,h,i – zákl. kurz (za 2 skup., každá skup. naviac + 5,-€)40,0048,00
Zdvíhacie zariadenia – skupiny  Ba,b,c,d,e,g,h,i – opak. kurz20,0024,00
Obsluha zdvíhacích brán – skup. Bf – základný  kurz30,0036,00
Viazač bremien – základný kurz   (viazač „malý“ – do 1000kg)45,0054,00
Viazač bremien – opakovaný kurz (viazač „malý“ – do 1000kg)20,0024,00
Viazač bremien (nad 1 000kg) – základný kurz   – preukaz60,0072,00
Viazač bremien (nad 1 000kg) – opakovaný kurz   – preukaz30,0036,00
Viazač bremien (nad 1 000kg) – aktualizačná odborná príprava30,0036,00
Pohybl. pracov. plošina sk.Ab (mimo pozem. komunikácií) – doklad  zákl. kurz75,0090,00
Pohybl. pracov. plošina sk.Ab (mimo pozem. komunikácií) – doklad  opakovaný kurz30,0036,00
OBSLUHA A OPRAVA TLAKOVÝCH ZARIADENÍ – s vydaním DokladuCena bez DPHCena s DPH
Obsluha tlakových nádob stabilných – základný kurz60,0072,00
Obsluha tlakových nádob stabilných – opakovaný kurz20,0024,00
Obsluha, manipulácia, skladovanie a preprava tlakových fliaš – základný kurz60,0072,00
Obsluha, manipulácia, skladovanie a preprava tlakových fliaš – opakovaný kurz20,0024,00
LEŠENÁR – MONTÁŽ A DEMONTÁŽ LEŠENIAcena bez DPHcena s DPH
Montáž a demontáž lešení – základný kurz90,00108,00
Montáž a demontáž lešení – AOP30,0036,00
Montáž a demontáž lešení – opakované školenie30,0036,00
OBSLUHA MOTOROVÝCH PÍL – PILČÍK Cena bez DPHCena s DPH
Obsluha ručných mot. píl pri ťažbe dreva – zákl. kurz130,00156,00
Obsluha ručných mot. píl pri inej činnosti90,00108,00
Obsluha ručných mot. píl iná činnosť, resp. ťažba dreva – AOP30,0036,00
Obsluha ručných mot. píl iná činnosť, resp. ťažba dreva – opakované školenie30,0036,00
OBSLUHA STAVEBNÝCH STROJOV A MECHANIZMOV Cena bez DPHCena s DPH
Obsluha stavebných strojov a mechanizmov – zákl. kurz -cena za 1 skupinu150,00180,00
Obsluha stavebných strojov a mechanizmov – zákl. kurz -cena za 2 skupiny185,00222,00
Obsluha stavebných strojov a mechanizmov – AOP30,0036,00
Obsluha stavebných strojov a mechanizmov – opakované školenie30,0036,00
Rozšírenie o ďalšiu skupinu50,0060,00
OBSLUHA A OPRAVA PLYNOVÝCH ZARIADENÍ – s vydaním DokladuCena bez DPHCena s DPH
Obsluha plynových  zariadení – sk. Ad a Ag  a sk. B – základný  kurz60,0072,00
Obsluha plynových  zariadení – sk. Ad a Ag  a sk. B – opakovaný  kurz30,0036,00
Oprava plynových  zariadení – sk. Ad a Ag  a sk. B – základný  kurz80,0096,00
Oprava plynových  zariadení – sk. Ad a Ag  a sk. B – opakovaný  kurz40,0048,00
Príplatok za každú ďalšiu skupinu15,0018,00
Školenie práce vo výškach/ s použitím horolezeckej, speleologickej techniky/Cena bez DPHCena s DPH
Školenie práce vo výškach/ s použitím horolezeckej, speleologickej techniky/ zákl. Kurz250,00300,00
Školenie práce vo výškach/ s použitím horolezeckej, speleologickej techniky/ opakované školenie75,0090,00
Školenie práce vo výškach/ s použitím horolezeckej, speleologickej techniky/ AOP75,0090,00
Nový preukazCena bez DPHCena s DPH
Vydanie nového preukazu (strata, zničenie)10,0012,00
Pri individuálnych školeniach je cena s 30% prirážkou