O nás


Spoločnosť PRO BTS spol. s r.o. je vzdelávacia a poradenská spoločnosť v oblasti bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, ochrana pred požiarmi a pracovná zdravotná služba. Túto činnosť vykonávame už viac ako 20 rokov a svojim partnerom ponúkame kompletný servis zo vzdelávacích aktivít, poradenstva a skúseností.

Medzi naše ďalšie aktivity patrí komplexné riešenie problematiky v oblasti správného určenia osobných ochranných pomôcok, odevov u zákazníka a jej následnou distribúciou priamo k zákáznikovi.


steitz upower_logo atg-logo  Logotyp