Súbory cookie

Cookie súbory používame na našej webstránke kvôli správnemu fungovaniu našej stránky, prispôsobeniu analytiky a obsahu návštevníkovi stránky. Viac informácií o cookie

Nevyhnutne potrebné
Súvisiace s analytikou
probts.sk

V súlade so zákonnými požiadavkami Európskej únii, musí byť každý osobný ochranný pracovný prostriedok (OOP) dôkladne a odborne skontrolovaný kompetentnou osobou stanoveným postupom, najmenej raz za 12 mesiacov.

Vyhláška MPSVaR Slovenskej republiky č.147/2013 Z.z. v prílohe č.6 ods.5.2 ukladá zamestnávateľovi vykonať periodickú kontrolu osobných ochranných pracovných prostriedkov pre práce vo výške najmenej raz za 12 mesiacov, resp. aj pri každej mimoriadnej udalosti ako je zachytenie pádu, alebo po extrémnom zaťažení OOPP v podmienkach, ktoré zhoršujú ich technický stav. Periodické kontroly vykonávajú oprávnené osoby, ktoré sú odborne spôsobilé na túto činnosť.
 
Poskytujeme kontroly prostriedkov osobného zabezpečenia (POZ) pre práce vo výškach v zmysle vyhl. 147/2013 Z.z. a nariadenia vlády č. 392/2006 Zb medzi, ktoré patrí napríklad:
 

pracovné vybavenie

bezpečnostné postroje

bezpečnostné pásy

sedacie úväzy, bedrové úväzy, celotelové úväzy

laná

tlmič pádu, tlmič pádu s lanami do 200cm

expres slučky od 15cm do 200cm

spojovacie prostriedky

kovové a duralové OOPP

karabíny

kladky, samonavíjacia kladka

ochranná prac. prilba

zaťahovacie zachytávače pádu

skracovač

samoblokujúca brzda

zlaňovacie zariadenia

športové vybavenie

spojovacie prostriedky

via ferrata set

 

Kontaktujte nás

Meno a priezvisko

E-mail:

Tel./Mobil:

Spoločnosť:

IČO:

Správa:


Sme PRO BTS s.r.o.

Spoločnosť PRO BTS s.r.o. vznikla na pilieroch dlhoročných skúseností poskytovania služieb v oblasti bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, vzdelávania a osobného rozvoja zamestnancov. Naším cieľom, je poskytnúť zákazníkom komplexnú starostlivosť v oblasti BOZP, OPP a PZS, v zmysle legislatívnych požiadaviek, s možnosťou implementácie moderných riešení sledovania a spravovania poskytovaných služieb, prostredníctvom cloudových riešení, šitých na mieru a podmienky odberateľa.


Ľudský prístup

Odborné znalosti

Precíznosť
Viac o našej spoločnosti