Kalendár školení
Pozrite si zoznam dostupných školení

Revízie prostriedkov osobného zabezpečenia

V súlade so zákonnými požiadavkami Európskej únii, musí byť každý osobný ochranný pracovný prostriedok (OOP) dôkladne a odborne skontrolovaný kompetentnou osobou stanoveným postupom, najmenej raz za 12 mesiacov.

Vyhláška MPSVaR Slovenskej republiky č.147/2013 Z.z. v prílohe č.6 ods.5.2 ukladá zamestnávateľovi vykonať periodickú kontrolu osobných ochranných pracovných prostriedkov pre práce vo výške najmenej raz za 12 mesiacov, resp. aj pri každej mimoriadnej udalosti ako je zachytenie pádu, alebo po extrémnom zaťažení OOPP v podmienkach, ktoré zhoršujú ich technický stav. Periodické kontroly vykonávajú oprávnené osoby, ktoré sú odborne spôsobilé na túto činnosť.

Poskytujeme kontroly prostriedkov osobného zabezpečenia (POZ) pre práce vo výškach v zmysle vyhl. 147/2013 Z.z. a nariadenia vlády č. 392/2006 Zb medzi, ktoré patrí napríklad:

Pracovné vybavenie

 • bezpečnostné postroje
 • bezpečnostné pásy
 • sedacie úväzy
 • laná
 • tlmič pádu
 • tlmič pádu s lanami do 200cm
 • expres slučky od 15cm do 200cm
 • spojovacie prostriedky
 • kovové a duralové OOPP
 • oceľ. slučka 1m a 2m
 • karabíny
 • kladky
 • ochranná prac. prilba
 • zaťahovacie zachytávače pádu
 • skracovač
 • samoblokujúca brzda
 • zlaňovacie zariadenia
 • samonavíjacia kladka

Športové vybavenie

 • bedrové úväzy
 • celotelové úväzy
 • spojovacie prostriedky
 • via ferrata set

 

Kontaktujte nás


  Vaše súkromie je pre nás dôležité! Informácie, ktoré poskytnete budú spracované v súlade so zásadami ochrany osobných údajov.