Kalendár školení
Pozrite si zoznam dostupných školení

Ochrana pred požiarmi

Našim základným princípom požiarnej prevencie, je zabezpečenie účinnej ochrany života, zdravia osôb, ako aj majetkových hodnôt pred požiarmi.

V zmysle zákona 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi ponúkame služby v oblasti ochrany pred požiarmi pre právnické osoby ako aj podnikajúce fyzické osoby.

V rámci požiarnej ochrany pre Vás zabezpečíme:

  • Vypracovanie, vedenie a aktualizácia dokumentácie o ochrane pred požiarmi
  • Školenia o ochrane pred požiarmi a odborná príprava protipožiarnych hliadok
  • Vykonávanie a vyhodnocovanie pravidelných protipožiarnych prehliadok
  • Určenie a zabezpečenie miest so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru
  • Organizovanie a vyhodnocovanie cvičných požiarnych poplachov

 

Kontaktujte nás


    Vaše súkromie je pre nás dôležité! Informácie, ktoré poskytnete budú spracované v súlade so zásadami ochrany osobných údajov.