Súbory cookie

Cookie súbory používame na našej webstránke kvôli správnemu fungovaniu našej stránky, prispôsobeniu analytiky a obsahu návštevníkovi stránky. Viac informácií o cookie

Nevyhnutne potrebné
Súvisiace s analytikou
probts.sk

Našim základným princípom požiarnej prevencie, je zabezpečenie účinnej ochrany života, zdravia osôb, ako aj majetkových hodnôt pred požiarmi.

V zmysle zákona 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi ponúkame služby v oblasti ochrany pred požiarmi pre právnické osoby ako aj podnikajúce fyzické osoby.
 
V rámci požiarnej ochrany pre Vás zabezpečíme:
 

Vypracovanie, vedenie a aktualizácia dokumentácie o ochrane pred požiarmi

Školenia o ochrane pred požiarmi a odborná príprava protipožiarnych hliadok

Vykonávanie a vyhodnocovanie pravidelných protipožiarnych prehliadok

Určenie a zabezpečenie miest so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru

Organizovanie a vyhodnocovanie cvičných požiarnych poplachov

Kontaktujte nás

Meno a priezvisko

E-mail:

Tel./Mobil:

Spoločnosť:

IČO:

Správa:


Sme PRO BTS s.r.o.

Spoločnosť PRO BTS s.r.o. vznikla na pilieroch dlhoročných skúseností poskytovania služieb v oblasti bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, vzdelávania a osobného rozvoja zamestnancov. Naším cieľom, je poskytnúť zákazníkom komplexnú starostlivosť v oblasti BOZP, OPP a PZS, v zmysle legislatívnych požiadaviek, s možnosťou implementácie moderných riešení sledovania a spravovania poskytovaných služieb, prostredníctvom cloudových riešení, šitých na mieru a podmienky odberateľa.


Ľudský prístup

Odborné znalosti

Precíznosť
Viac o našej spoločnosti