Covid-19
Pozrite si aktuality a opatrenia

Pracovná zdravotná služba

Najcennejší kapitál každého podniku je zdravie zamestnancov.

Našim cieľom je predchádzať úrazom a chorobám, preto navrhujeme pre Vás riešenia, ktoré vedú k udržaniu pracovnej nezávadnosti  pracovísk.

V zmysle zákona č. 355/2007 Z. z. poskytujeme pracovnú zdravotnú službu pre 1. a 2. kategóriu prác v rozsahu nasledujúcich činností:

  • vstupný audit pracovného prostredia
  • zdravotný dohľad
  • posúdenie zdravotných rizík
  • orientačné meranie faktorov pôsobiacich na pracovné prostredie (osvetlenie, hluk, mikroklimatické podmienky)
  • zabezpečenie preventívnych lekárskych prehliadok vo vzťahu k práci
  • vypracovanie, vedenie a aktualizácia potrebnej dokumentácie
  • periodické prehodnotenie zdravotných
  • poradenstvo
  • Zastupovanie pri kontrolách RUVZ

 

Kontaktujte nás