Súbory cookie

Cookie súbory používame na našej webstránke kvôli správnemu fungovaniu našej stránky, prispôsobeniu analytiky a obsahu návštevníkovi stránky. Viac informácií o cookie

Nevyhnutne potrebné
Súvisiace s analytikou
probts.sk

Najcennejší kapitál každého podniku je zdravie zamestnancov.

Našim cieľom je predchádzať úrazom a chorobám, preto navrhujeme pre Vás riešenia, ktoré vedú k udržaniu pracovnej nezávadnosti pracovísk.
 
V zmysle zákona č. 355/2007 Z. z. poskytujeme pracovnú zdravotnú službu pre 1. a 2. kategóriu prác v rozsahu nasledujúcich činností:
 

vstupný audit pracovného prostredia

dravotný dohľad

posúdenie zdravotných rizík

orientačné meranie faktorov pôsobiacich na pracovné prostredie (osvetlenie, hluk, mikroklimatické podmienky)

zabezpečenie preventívnych lekárskych prehliadok vo vzťahu k práci

vypracovanie, vedenie a aktualizácia potrebnej dokumentácie

periodické prehodnotenie a poradenstvo

Zastupovanie pri kontrolách RUVZ

 

Kontaktujte nás

Meno a priezvisko

E-mail:

Tel./Mobil:

Spoločnosť:

IČO:

Správa:


Sme PRO BTS s.r.o.

Spoločnosť PRO BTS s.r.o. vznikla na pilieroch dlhoročných skúseností poskytovania služieb v oblasti bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, vzdelávania a osobného rozvoja zamestnancov. Naším cieľom, je poskytnúť zákazníkom komplexnú starostlivosť v oblasti BOZP, OPP a PZS, v zmysle legislatívnych požiadaviek, s možnosťou implementácie moderných riešení sledovania a spravovania poskytovaných služieb, prostredníctvom cloudových riešení, šitých na mieru a podmienky odberateľa.


Ľudský prístup

Odborné znalosti

Precíznosť
Viac o našej spoločnosti