Kalendár školení
Pozrite si zoznam dostupných školení

Pracovná zdravotná služba

Najcennejší kapitál každého podniku je zdravie zamestnancov.

Našim cieľom je predchádzať úrazom a chorobám, preto navrhujeme pre Vás riešenia, ktoré vedú k udržaniu pracovnej nezávadnosti  pracovísk.

V zmysle zákona č. 355/2007 Z. z. poskytujeme pracovnú zdravotnú službu pre 1. a 2. kategóriu prác v rozsahu nasledujúcich činností:

 • vstupný audit pracovného prostredia
 • zdravotný dohľad
 • posúdenie zdravotných rizík
 • orientačné meranie faktorov pôsobiacich na pracovné prostredie (osvetlenie, hluk, mikroklimatické podmienky)
 • zabezpečenie preventívnych lekárskych prehliadok vo vzťahu k práci
 • vypracovanie, vedenie a aktualizácia potrebnej dokumentácie
 • periodické prehodnotenie zdravotných
 • poradenstvo
 • Zastupovanie pri kontrolách RUVZ

 

Kontaktujte nás


  Vaše súkromie je pre nás dôležité! Informácie, ktoré poskytnete budú spracované v súlade so zásadami ochrany osobných údajov.