Blog

Zmena vo vydávaní preukazov a osvedčení od 1. apríla 2021

Dňa 01. 04. 2021 nadobudne účinnosť zákon č. 73/2021, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 125/2006 Z. z. o […]

Čítajte viac...

Príručka BOZP pre živnostníkov

Národný inšpektorát práce, Slovenský živnostenský zväz a Slovak Business Agency pripravili vo vzájomnej spolupráci príručku BOZP u  živnostníka, ktorej cieľom […]

Čítajte viac...

OPP | Ochrana pred požiarmi

Povinnosti právnických osôb a fyzických osôb-podnikateľov na úseku ochrany pred požiarmi sú obsiahnuté v zákone NR SR č. 314/2001 Z. […]

Čítajte viac...

BOZP | Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (ďalej len BOZP) je neoddeliteľnou súčasťou pracovného procesu vo všetkých odvetviach činností výrobnej a […]

Čítajte viac...

Bezpečnosť technických zariadení

Národný inšpektorát práce a spoločnosť TÜV SÜD Slovakia s.r.o. pripravili vo vzájomnej spolupráci príručku Bezpečnosť technických zariadení zameranú na povinnosti […]

Čítajte viac...

Horúčavy na pracovisku

Každý rok počas horúčav dochádza na pracoviskách k viacerým prípadom nevoľnosti, alebo ochorení súvisiacich so zvýšenými teplotami. Predchádzaniu týchto prípadov je […]

Čítajte viac...

Vyhradené technické zariadenia na železnici

Vybrané technické zariadenia na železnici budú považované za vyhradené technické zariadenia a budú spadať pod dozor orgánov inšpekcie práce Dňa […]

Čítajte viac...

Aktuálne stanoviská ku situácii COVID-19

Na nasledujúcich odkazoch nájdete aktuálne odporúčania a usmernenia, kde príslušné štátne inštitúcie poskytujú informácie v súvisliosti s mimoriadnou epidemiologickou situáciou […]

Čítajte viac...

Čo je Covid-19?

COVID – 19 je respiračné ochorenie spôsobené koronavírusom SARS-CoV-2 Inkubačný čas: 2 až 14 dní (môže byť však aj dlhší), […]

Čítajte viac...