Kurzy a školenia


 • Činnosť bezpečnostného technika/autorizovaného bezpečnostného technika
 • Vyhotovenie legislatívou požadovanej dokumentácie BOZP
 • Prehliadky a kontroly dodržiavania bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
 • Vykonanie ročnej previerky BOZP (§21, ods.6, Zákona o BOZP) na pracoviskách a vyhotovenie správy
 • Zabezpečenie bezpečnostno-technickej služby
 • Pri pracovných úrazoch – riešenie pracovných úrazov, evidencia pracovných úrazov, zúčastňovanie sa na vyšetrovaní
 • pracovných úrazov, poradenstvo pri spracovaní záznamu o registrovanom pracovnom úraze, odborná pomoc pri oznamovaní
 • pracovného úrazu príslušným orgánom
 • Kontrola vykonávania revízií pre vyhradené technické zariadenia a sprostredkovanie ich vykonania
 • Zabezpečenie ďalších školení súvisiacich s BOZP
 • Školenie zamestnancov na práce vo výškach a nad voľnou hĺbkou
 • Školenie viazačov bremien
 • Školenie žeriavnikov
 • Školenie obsluhy zdvíhacích zariadení (zvisle posuvné brány, plošiny, ZZ nezaradené do tried, hydraulické ruky)
 • Školenie lešenárov
 • Školenie obsluhy VZV (vysoko zdvižných vozíkov)
 • Školenie obsluhy stavebných strojov
 • Školenie obsluhy ručných motorových reťazových píl
 • Revízie žeriavov a zdvíhacích zariadení

Prihlášky na školenia: www.probts.sk/prihlasky/