Súbory cookie

Cookie súbory používame na našej webstránke kvôli správnemu fungovaniu našej stránky, prispôsobeniu analytiky a obsahu návštevníkovi stránky. Viac informácií o cookie

Nevyhnutne potrebné
Súvisiace s analytikou
probts.sk


Zamestnanci v elektrotechnike §21,22,23 v zmysle Vyhlášky 508/2009 Z.z.

Dubnica nad Váhom

Začiatok kurzu

11.06.2024 o 08:00

Druh kurzu

AOP, OP


Detail školenia

Obsluha motorových vozíkov

Dubnica nad Váhom

Začiatok kurzu

13.06.2024 o 08:00

Druh kurzu

AOP, OP


Detail školenia

Obsluha motorových vozíkov

Dubnica nad Váhom

Začiatok kurzu

26.06.2024 o 08:00

Druh kurzu

Základný

Do

28.06.2024


Detail školenia

Obsluha vyhradených technických zariadení zdvíhacích + viazanie bremien

Dubnica nad Váhom

Začiatok kurzu

17.07.2024 o 08:00

Druh kurzu

Základný

Do

18.07.2024


Detail školenia

Obsluha vyhradených technických zariadení zdvíhacích + viazanie bremien

Dubnica nad Váhom

Začiatok kurzu

17.07.2024 o 08:00

Druh kurzu

AOP, OP


Detail školenia

Obsluha motorových vozíkov

Dubnica nad Váhom

Začiatok kurzu

08.08.2024 o 08:00

Druh kurzu

AOP, OP


Detail školenia

Zamestnanci v elektrotechnike §21,22,23 v zmysle Vyhlášky 508/2009 Z.z.

Dubnica nad Váhom

Začiatok kurzu

03.09.2024 o 08:00

Druh kurzu

AOP, OP


Detail školenia

Zamestnanci v elektrotechnike §21,22,23 v zmysle Vyhlášky 508/2009 Z.z.

Dubnica nad Váhom

Začiatok kurzu

11.09.2024 o 08:00

Druh kurzu

Základný

Do

13.09.2024


Detail školenia

Obsluha motorových vozíkov

Dubnica nad Váhom

Začiatok kurzu

18.09.2024 o 08:00

Druh kurzu

Základný

Do

20.09.2024


Detail školenia

Obsluha zdvíhacích zariadení, viazač bremien

Dubnica nad Váhom

Začiatok kurzu

03.10.2023 o 08:00

Druh kurzu

Základný


Školenie už prebehlo


Obsluha zdvíhacích zariadení, viazač bremien

Dubnica nad Váhom

Začiatok kurzu

03.10.2023 o 08:00

Druh kurzu

AOP, OP


Školenie už prebehlo


Obsluha motorových vozíkov

Dubnica nad Váhom

Začiatok kurzu

17.10.2023 o 8:00

Druh kurzu

AOP, OP


Školenie už prebehlo


Práce vo výškach

Dubnica nad Váhom

Začiatok kurzu

23.10.2023 o 08:00

Druh kurzu

Základný


Školenie už prebehlo


Kurz prvej pomoci

Dubnica nad Váhom

Začiatok kurzu

27.10.2023 o 08:00

Druh kurzu

Základný


Školenie už prebehlo


Zamestnanci v elektrotechnike §21,22,23 v zmysle Vyhlášky 508/2009 Z.z.

Dubnica nad Váhom

Začiatok kurzu

07.11.2023 o 8:00

Druh kurzu

AOP, OP


Školenie už prebehlo


Obsluha vyhradených technických zariadení plynových, tlakových

Dubnica nad Váhom

Začiatok kurzu

14.11.2023 o 08:00

Druh kurzu

opakované školenie


Školenie už prebehlo


Zamestnanci v elektrotechnike §21,22,23 v zmysle Vyhlášky 508/2009 Z.z.

Dubnica nad Váhom

Začiatok kurzu

21.11.2023 o 8:00

Druh kurzu

Základný


Školenie už prebehlo


Obsluha zdvíhacích zariadení, viazač bremien

Dubnica nad Váhom

Začiatok kurzu

29.11.2023 o 8:00

Druh kurzu

Základný


Školenie už prebehlo


Obsluha zdvíhacích zariadení, viazač bremien

Dubnica nad Váhom

Začiatok kurzu

29.11.2023 o 08:00

Druh kurzu

AOP, OP


Školenie už prebehlo


Obsluha pohyblivej pracovnej plošiny na podvozku s motorovým pohonom skupiny A, ktorá je určená na prevádzku na pozemných komunikáciách

Dubnica nad Váhom

Začiatok kurzu

30.11.2023 o 08:00

Druh kurzu

Základný


Školenie už prebehlo


Obsluha motorových vozíkov

Dubnica nad Váhom

Začiatok kurzu

05.12.2023 o 8:00

Druh kurzu

Základný


Školenie už prebehlo


Zamestnanci v elektrotechnike §21,22,23 v zmysle Vyhlášky 508/2009 Z.z.

Dubnica nad Váhom

Začiatok kurzu

11.12.2023 o 8:00

Druh kurzu

AOP, OP


Školenie už prebehlo


Obsluha vyhradených technických zariadení plynových v zmysle Vyhlášky 508/2009 Z. z.

Dubnica nad Váhom

Začiatok kurzu

14.12.2023 o 10:00

Druh kurzu

Základný / opakovaný


Školenie už prebehlo


Obsluha stavebných strojov a zariadení

Dubnica nad Váhom

Začiatok kurzu

16.01.2024 o 08:00

Druh kurzu

Základný


Školenie už prebehlo


Obsluha ručnej motorovej píly pri inej činnosti/pri ťažbe dreva

Dubnica nad Váhom

Začiatok kurzu

18.01.2024 o 08:00

Druh kurzu

AOP, OP


Školenie už prebehlo


Obsluha vyhradených technických zariadení zdvíhacích + viazanie bremien

Dubnica nad Váhom

Začiatok kurzu

25.01.2024 o 08:00

Druh kurzu

AOP, OP


Školenie už prebehlo


Obsluha vyhradených technických zariadení zdvíhacích + viazanie bremien

Dubnica nad Váhom

Začiatok kurzu

25.01.2024 o 08:00

Druh kurzu

Základný


Školenie už prebehlo


Obsluha motorových vozíkov

Dubnica nad Váhom

Začiatok kurzu

06.02.2024 o 08:00

Druh kurzu

AOP, OP


Školenie už prebehlo


Zamestnanci v elektrotechnike §21,22,23 v zmysle Vyhlášky 508/2009 Z.z.

Dubnica nad Váhom

Začiatok kurzu

13.02.2024 o 08:00

Druh kurzu

AOP, OP


Školenie už prebehlo


Obsluha motorových vozíkov

Dubnica nad Váhom

Začiatok kurzu

14.02.2024 o 08:00

Druh kurzu

Základný


Školenie už prebehlo


Zamestnanci v elektrotechnike §21,22,23 v zmysle Vyhlášky 508/2009 Z.z.

Dubnica nad Váhom

Začiatok kurzu

27.02.2024 o 08:00

Druh kurzu

Základný


Školenie už prebehlo


Obsluha vyhradených technických zariadení zdvíhacích + viazanie bremien

Dubnica nad Váhom

Začiatok kurzu

07.03.2024 o 08:00

Druh kurzu

Základný


Školenie už prebehlo


Obsluha vyhradených technických zariadení zdvíhacích + viazanie bremien

Dubnica nad Váhom

Začiatok kurzu

07.03.2024 o 08:00

Druh kurzu

AOP, OP


Školenie už prebehlo


Obsluha motorových vozíkov

Dubnica nad Váhom

Začiatok kurzu

04.04.2024 o 08:00

Druh kurzu

AOP, OP


Školenie už prebehlo


Zamestnanci v elektrotechnike §21,22,23 v zmysle Vyhlášky 508/2009 Z.z.

Dubnica nad Váhom

Začiatok kurzu

23.04.2024 o 08:00

Druh kurzu

AOP, OP


Školenie už prebehlo


Obsluha motorových vozíkov

Dubnica nad Váhom

Začiatok kurzu

24.04.2024 o 08:00

Druh kurzu

Základný


Školenie už prebehlo


Obsluha vyhradených technických zariadení zdvíhacích + viazanie bremien

Dubnica nad Váhom

Začiatok kurzu

15.05.2024 o 08:00

Druh kurzu

Základný


Školenie už prebehlo


Obsluha vyhradených technických zariadení zdvíhacích + viazanie bremien

Dubnica nad Váhom

Začiatok kurzu

15.05.2024 o 08:00

Druh kurzu

AOP, OP


Školenie už prebehlo


Zamestnanci v elektrotechnike §21,22,23 v zmysle Vyhlášky 508/2009 Z.z.

Dubnica nad Váhom

Začiatok kurzu

21.05.2024 o 08:00

Druh kurzu

Základný


Školenie už prebehlo

Sme PRO BTS s.r.o.

Spoločnosť PRO BTS s.r.o. vznikla na pilieroch dlhoročných skúseností poskytovania služieb v oblasti bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, vzdelávania a osobného rozvoja zamestnancov. Naším cieľom, je poskytnúť zákazníkom komplexnú starostlivosť v oblasti BOZP, OPP a PZS, v zmysle legislatívnych požiadaviek, s možnosťou implementácie moderných riešení sledovania a spravovania poskytovaných služieb, prostredníctvom cloudových riešení, šitých na mieru a podmienky odberateľa.


Ľudský prístup

Odborné znalosti

Precíznosť
Viac o našej spoločnosti