Súbory cookie

Cookie súbory používame na našej webstránke kvôli správnemu fungovaniu našej stránky, prispôsobeniu analytiky a obsahu návštevníkovi stránky. Viac informácií o cookie

Nevyhnutne potrebné
Súvisiace s analytikou
probts.sk

Vnímanie nebezpečia a rizika je subjektívne. Niekto nebezpečnú situáciu vycíti, iný si ju nevšimne a pokladá ju za niečo normálne.

Rámcová smernica 89/391/EEC vyžaduje, aby bola bezpečnosť práce zabezpečená s ohľadom na všetky aspekty súvisiace s prácou. To znamená, že ochrana zamestnancov zahŕňa podmienky pre uspokojivú a dôstojnú prácu, pohodu pri práci, sociálnu ochranu zamestnancov, priaznivé pracovné vzťahy, ale aj ochranu materiálnych hodnôt, pracovného a životného prostredia

Našim cieľom je odbremeniť Vás od:

neustáleho sledovania legislatívnych zmien

vypracovať profesionálnu dokumentáciu

školenie zamestnancov v predpísaných termínoch

upozorňovať na prípadne nedostatky a zabezpečiť komplexné poradenstvo v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práciZabezpečíme pre Vás:
 

vypracovanie, vedenie a aktualizácia kompletnej dokumentácie BOZP v zmysle platných predpisov

vstupné a opakované školenia zamestnancov a vedúcich zamestnancov

zavedenie systému evidencie periodických činností ( skúšky a prehliadky technických zariadení, školenia, kontroly)

identifikácia a posudzovanie rizík

účasť na šetrení úrazov, vypracovanie záznamov, rozborov a správ, oznamovanie pracovných úrazov príslušným orgánom

zastupovanie pri styku s príslušným orgánom štátnej správy, ako aj účasť pri kontrolách

 
 
 

Kontaktujte nás

Meno a priezvisko

E-mail:

Tel./Mobil:

Spoločnosť:

IČO:

Správa:


Sme PRO BTS s.r.o.

Spoločnosť PRO BTS s.r.o. vznikla na pilieroch dlhoročných skúseností poskytovania služieb v oblasti bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, vzdelávania a osobného rozvoja zamestnancov. Naším cieľom, je poskytnúť zákazníkom komplexnú starostlivosť v oblasti BOZP, OPP a PZS, v zmysle legislatívnych požiadaviek, s možnosťou implementácie moderných riešení sledovania a spravovania poskytovaných služieb, prostredníctvom cloudových riešení, šitých na mieru a podmienky odberateľa.


Ľudský prístup

Odborné znalosti

Precíznosť
Viac o našej spoločnosti