Kontakt


Mgr. Tibor Hollý

Konateľ spoločnosti
phone 0903 367 373
phone holly.t@probts.sk

Peter Hollý

Riaditeľ spoločnosti
phone 0907 568 251
phone info@probts.sk

Ing. Lenka Pavelková

Vedúca administratívy
phone 042 433 06 71
phone pavelkova@probts.sk

PRO BTS spol. s r.o.

IČO: 46 866 931
IČ DPH: SK2023626495

Fakturačná adresa

Hviezdoslavova 1213/25
018 41 Dubnica nad Váhom

Adresa prevádzky

Centrum I. 49/167,
018 41 Dubnica nad Váhom

Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri okresný súd Trenčín, Vložka č. 27071/R