Kalendár školení
Pozrite si zoznam dostupných školení

Opakovaný kurz

Kurz sa pozostáva zo:

  • všeobecných požiadaviek týkajúcich sa výkonu činnosti
  • osobitných požiadaviek

Opakované oboznamovanie sa vykonáva 1x za 24 mesiacov v zmysle § 7 ods. 5 zákona č. 124/2013 Z. z.

Podmienky k prihláseniu sa na kurz:

  1. platný preukaz lešenára
  2. zdravotná spôsobilosť v zmysle zákona č. 355/2007 Z. z.

Miesto konania

Dubnica nad Váhom

x

Registrácia: Opakovaný kurz

    Vaše údaje

    Fakturačné údaje