Súbory cookie

Cookie súbory používame na našej webstránke kvôli správnemu fungovaniu našej stránky, prispôsobeniu analytiky a obsahu návštevníkovi stránky. Viac informácií o cookie

Nevyhnutne potrebné
Súvisiace s analytikou
probts.sk
Cieľom výchovnovzdelávacej aktivity je oboznámiť účastníkov s problematikou bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktorá je pre nich potrebná na obsluhu ručnej motorovej reťazovej píly pri ťažbe dreva. Uchádzači sa oboznámia s právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, všeobecnými zásadami bezpečnej práce s cieľom získania profesijnej teoretickej a praktickej spôsobilosti na obsluhu ručnej motorovej reťazovej píly pri ťažbe dreva. Podmienky k prihláseniu sa na kurz: ukončená základná školská dochádzka vek nad 18 rokov zdravotná spôsobilosť v zmysle zákona č. 355/2007 Z. z. Absolventi po úspešnom ukončení kurzu získajú preukaz na obsluhu ručnej motorovej reťazovej píly pri ťažbe dreva. Uvedený preukaz oprávňuje tieto osoby pracovať pri ťažbe dreva. Dokumenty Prihlášku a lekársky posudok (nie starší ako 6 mesiacov) si vytlačte a prineste riadne vyplnené, podpísané a potvrdené, a to najneskôr v deň zahájenia kurzu. 


Fyzická prihláška

Stiahnúť dokument

Lekársky posudok

Stiahnúť dokument

Mám záujem o kurz

Lekárska prehliadka (nie staršia ako 6 mesiacov)
Vyberte súbor alebo sem pretiahnite


Načítavanie...Vyberte súbor alebo sem pretiahnite


Načítavanie...
Meno a priezvisko

E-mail:

Tel./Mobil:

Adresa:

Fakturačné údaje:

Názov spoločnosť:


Adresa:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:


Poznámka:

Súhlas so spracovaním osobných údajov.

Sme PRO BTS s.r.o.

Spoločnosť PRO BTS s.r.o. vznikla na pilieroch dlhoročných skúseností poskytovania služieb v oblasti bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, vzdelávania a osobného rozvoja zamestnancov. Naším cieľom, je poskytnúť zákazníkom komplexnú starostlivosť v oblasti BOZP, OPP a PZS, v zmysle legislatívnych požiadaviek, s možnosťou implementácie moderných riešení sledovania a spravovania poskytovaných služieb, prostredníctvom cloudových riešení, šitých na mieru a podmienky odberateľa.


Ľudský prístup

Odborné znalosti

Precíznosť
Viac o našej spoločnosti