Odborná spôsobilosť elektrotechnikov §20, §21, §22, §23