Kalendár školení
Pozrite si zoznam dostupných školení

Odborná spôsobilosť elektrotechnikov §20, §21, §22, §23