Kalendár školení
Pozrite si zoznam dostupných školení

§20 Poučená osoba

Poučená osoba je fyzická osoba bez elektrotechnického vzdelania, ktorá môže obsluhovať technické zariadenie elektrické alebo vykonávať na ňom prácu v súlade s bezpečnostnotechnickými požiadavkami, ak bola v rozsahu vykonávanej činnosti preukázateľne oboznámená o činnosti na tomto technickom zariadení elektrickom a o postupe pri zabezpečovaní prvej pomoci pri úraze elektrickým prúdom.

Miesto konania

Dubnica nad Váhom

x

Registrácia: §20 Poučená osoba

    Vaše údaje

    Fakturačné údaje