Súbory cookie

Cookie súbory používame na našej webstránke kvôli správnemu fungovaniu našej stránky, prispôsobeniu analytiky a obsahu návštevníkovi stránky. Viac informácií o cookie

Nevyhnutne potrebné
Súvisiace s analytikou
probts.sk
Cieľom kurzu je oboznámiť účastníkov školenia o všeobecných požiadavkách týkajúcich sa vykonávania odborných úloh elektrotechnikov na riadenie činností alebo na riadenie prevádzky v zmysle zákona NR SR č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Účastníci kurzu budú oboznámený s legislatívnymi predpismi v oblasti elektrotechniky, príslušnými STN normami v elektrotechnike a s povinnosťami vyplývajúcimi z týchto predpisov. (§23) Elektrotechnik na riad. činnosti alebo riad. prevádzky Elektrotechnik na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky môže vykonávať činnosť samostatného elektrotechnika a riadiť činnosť poučených osôb, elektrotechnikov, samostatných elektrotechnikov a elektrotechnikov na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky bez obmedzenia ich počtu alebo riadiť prevádzku technických zariadení elektrických.
 
Rozsah osvedčenia je možné rozšíriť o: Vysoké napätie Výbušné prostredie Podmienky k prihláseniu sa na kurz: ukončené vzdelanie v elektrotechnike /výučný list, úplne stredne odborné vzdelanie, vysokoškolské vzdelanie/ zdravotná spôsobilosť na prácu v elektrotechnike (potvrdzuje lekár) prax v elektrotechnike pre §22, §23 potvrdzuje zamestnávateľ, dĺžka praxe musí byť v súlade s vyhláškou 508/2009 Z.z. Po úspešnom záverečnom overovaní vedomostí, bude absolventovi vydaný písomný doklad „Osvedčenie“ na činnosť na elektrických zariadeniach podľa napätia a triedy objektu pre elektrotechnika, samostatného elektrotechnika, elektrotechnika na riadenie činností alebo na riadenie prevádzky. Dokumenty Prihlášku a lekársky posudok (nie starší ako 6 mesiacov) si vytlačte a prineste riadne vyplnené, podpísané a potvrdené, a to najneskôr v deň zahájenia kurzu.


Fyzická prihláška

Stiahnúť dokument

Lekársky posudok

Nie je potrebný

Mám záujem o kurz

Meno a priezvisko

E-mail:

Tel./Mobil:

Adresa:

Fakturačné údaje:

Názov spoločnosť:


Adresa:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:


Poznámka:Súhlas so spracovaním osobných údajov.

Pre technickú údržbu nie je možné dočasne objednať službu online. Kontaktujte nás +421 911 995 685Sme PRO BTS s.r.o.

Spoločnosť PRO BTS s.r.o. vznikla na pilieroch dlhoročných skúseností poskytovania služieb v oblasti bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, vzdelávania a osobného rozvoja zamestnancov. Naším cieľom, je poskytnúť zákazníkom komplexnú starostlivosť v oblasti BOZP, OPP a PZS, v zmysle legislatívnych požiadaviek, s možnosťou implementácie moderných riešení sledovania a spravovania poskytovaných služieb, prostredníctvom cloudových riešení, šitých na mieru a podmienky odberateľa.


Ľudský prístup

Odborné znalosti

Precíznosť
Viac o našej spoločnosti