Aktualizačná odborná príprava pre elektrotechnikov §21, §22, §23

Aktualizačná odborná príprava je určená pre elektrotechnikov pracujúcich v uvedenej oblasti, ktorí už majú osvedčenie o odbornej spôsobilosti elektrotechnika.

Aktualizačnú odbornú prípravu (AOP) absolvuje držiteľ dokladu, preukazu, osvedčenia do 5 rokov od dátumu vydania alebo vykonania AOP.

Ďalšiu aktualizačnú odbornú prípravu je fyzická osoba, ktorá má preukaz, osvedčenie alebo doklad, povinná absolvovať do piatich rokov odo dňa ukončenia predchádzajúcej aktualizačnej odbornej prípravy. 

Pred každým začiatkom výchovy a vzdelávania a AOP kurzu musí pracovník predložiť platné potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti.

Neabsolvovaním aktualizačnej odbornej prípravy  stráca osvedčenie platnosť.

 

Dokumenty

Prihlášku a lekársky posudok si vytlačte a prineste riadne vyplnené, podpísané a potvrdené, a to najneskôr v deň zahájenia kurzu.

  1. Prihláška
  2. Lekársky posudok
Termín kurzu

8.2.2021

Miesto konania

Dubnica nad Váhom

x

Registrácia: Aktualizačná odborná príprava pre elektrotechnikov §21, §22, §23

    Vaše údaje

    Fakturačné údaje