Opakovaný kurz

Kurz sa pozostáva zo:

  • všeobecných požiadaviek týkajúcich sa výkonu činnosti
  • osobitných požiadaviek

Opakované oboznamovanie sa vykonáva 1 x za 12 mesiacov v zmysle § 3 ods. 1 vyhlášky č. 147/2013 Z. z..

Podmienky k prihláseniu sa na kurz:

  1. platný preukaz na práce vo výške
Miesto konania

Dubnica nad Váhom

x

Registrácia: Opakovaný kurz

    Vaše údaje

    Fakturačné údaje