Súbory cookie

Cookie súbory používame na našej webstránke kvôli správnemu fungovaniu našej stránky, prispôsobeniu analytiky a obsahu návštevníkovi stránky. Viac informácií o cookie

Nevyhnutne potrebné
Súvisiace s analytikou
probts.sk
Cieľom kurzu je oboznámiť, naučiť a preveriť účastníkov , ktorí chcú, alebo vykonávajú práce vo výškach a nad voľnou hĺbkou o správnom používaní osobných ochranných pracovných prostriedkov, zoznámiť so základnými predpismi, zákonmi, normami a pravidlami, ktoré tvoria bezpečný systém postupov prác vo výškach a nad voľnou hĺbkou pomocou špeciálnej lanovej techniky a pre ochranu proti pádu, stabilizáciu pracovnej polohy a evakuáciu ( špeciálnej lezeckej techniky). Kurz je zameraný na techniku lanového prístupu, výstupy, zostupy, zlanenia, techniky evakuácie, práce na strechách, stožiaroch, konštrukciách, prácu a evakuáciu v stiesnených priestoroch, horizontálne postupy, prestupy z lana na lano, dvíhanie a spúšťanie bremien, nácviky prvej pomoci a mnoho ďalšieho… Ponúkame školenia pre práce vo výškach a nad voľnou hĺbkou: špeciálna horolezecká technika speleologická technika Podmienky k prihláseniu sa na kurz: ukončená základná školská dochádzka vek nad 18 rokov zdravotná spôsobilosť v zmysle zákona č. 355/2007 Z. z. Absolventi po úspešnom ukončení kurzu získajú písomný doklad „Preukaz“ na prácu vo výške vykonávanú podľa druhu špeciálnej techniky, na základe ktorého si môžu zažiadať o vydanie živnostenského listu na práce vo výškach. Opakované oboznamovanie sa vykonáva 1x za 12 mesiacov v zmysle § 3 ods. 1 vyhlášky č. 147/2013 Z. z.. Dokumenty Prihlášku a lekársky posudok (nie starší ako 6 mesiacov) si vytlačte a prineste riadne vyplnené, podpísané a potvrdené, a to najneskôr v deň zahájenia kurzu. Prihláška Lekársky posudok

Fyzická prihláška

Stiahnúť dokument

Lekársky posudok

Nie je potrebný

Mám záujem o kurz


Meno a priezvisko

E-mail:

Tel./Mobil:

Adresa:

Fakturačné údaje:

Názov spoločnosť:


Adresa:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:


Poznámka:

Súhlas so spracovaním osobných údajov.

Sme PRO BTS s.r.o.

Spoločnosť PRO BTS s.r.o. vznikla na pilieroch dlhoročných skúseností poskytovania služieb v oblasti bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, vzdelávania a osobného rozvoja zamestnancov. Naším cieľom, je poskytnúť zákazníkom komplexnú starostlivosť v oblasti BOZP, OPP a PZS, v zmysle legislatívnych požiadaviek, s možnosťou implementácie moderných riešení sledovania a spravovania poskytovaných služieb, prostredníctvom cloudových riešení, šitých na mieru a podmienky odberateľa.


Ľudský prístup

Odborné znalosti

Precíznosť
Viac o našej spoločnosti