Súbory cookie

Cookie súbory používame na našej webstránke kvôli správnemu fungovaniu našej stránky, prispôsobeniu analytiky a obsahu návštevníkovi stránky. Viac informácií o cookie

Nevyhnutne potrebné
Súvisiace s analytikou
probts.sk
Za prácu vo výške a nad voľnou hĺbkou sa považuje práca a pohyb pracovníka, pri ktorom je ohrozený pádom z výšky do hĺbky, prepadnutím alebo zosunutím. Za práce vo výškach a nad voľnou hĺbkou bez použitia špeciálnej techniky sa považujú napr.: práce vo výške nad 1,5 m, ak nemožno pracovať z pevnej a bezpečnej pracovnej podlahy (najmä murári, klampiari, údržbári, opravári, elektrikári, maliari, vodiči nákladných motorových vozidiel a mnoho ďalších) práce vykonávajúce zo zdvíhacej pojazdnej pracovnej plošiny práce vykonávajúce z rebríka nad 5m od pri zemných prácach vo výkope alebo v blízkosti výkopu hlbšom ako 1,3 m (kde hrozí utopenie, zapadnutie alebo zasypanie v jamách a nádržiach s vodou, vápnom, maltou, materiálom atď.) Absolventi po úspešnom ukončení kurzu získajú písomný doklad o odbornej spôsobilosti na prácu vo výškach Dokumenty Prihlášku si vytlačte a prineste riadne vyplnenú a podpísanú, a to najneskôr v deň zahájenia kurzu. Prihláška

Fyzická prihláška

Stiahnúť dokument

Lekársky posudok

Nie je potrebný

Mám záujem o kurz


Meno a priezvisko

E-mail:

Tel./Mobil:

Adresa:

Fakturačné údaje:

Názov spoločnosť:


Adresa:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:


Poznámka:

Súhlas so spracovaním osobných údajov.

Sme PRO BTS s.r.o.

Spoločnosť PRO BTS s.r.o. vznikla na pilieroch dlhoročných skúseností poskytovania služieb v oblasti bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, vzdelávania a osobného rozvoja zamestnancov. Naším cieľom, je poskytnúť zákazníkom komplexnú starostlivosť v oblasti BOZP, OPP a PZS, v zmysle legislatívnych požiadaviek, s možnosťou implementácie moderných riešení sledovania a spravovania poskytovaných služieb, prostredníctvom cloudových riešení, šitých na mieru a podmienky odberateľa.


Ľudský prístup

Odborné znalosti

Precíznosť
Viac o našej spoločnosti