Kalendár školení
Pozrite si zoznam dostupných školení

Opakovaný kurz

Kurz sa pozostáva zo:

všeobecných požiadaviek týkajúcich sa výkonu činnosti viazača bremien

osobitných požiadaviek:

  • so zameraním na prevádzku a obsluhu zdvíhacieho zariadenia týkajúce sa výkonu činnosti viazača bremien,
  • viazania, zavesovania a uchopenia bremien vrátane zásad komunikácie s obsluhou zdvíhacieho zariadenia.

 

Opakované oboznamovanie sa vykonáva 1x za 12 mesiacov v zmysle § 7 ods. 5 zákona č. 124/2013 Z. z.

 

Podmienky k prihláseniu sa na kurz:

  1. platný preukaz viazača bremien
Miesto konania

Dubnica nad Váhom

x

Registrácia: Opakovaný kurz

    Vaše údaje

    Fakturačné údaje